Bilder fra
Auksjon og loppemarked
Fielddays
Fra foreningen
Foreningen på besøk


Klikke på bildene så blir de større


Det er alltid populært når medlemsbladet Hallo Hallo dumper ned i postkassen sammen med katalogark, salgslister, auksjonslister etc.  I vår forening skjer dette fire ganger i året. Men alt dette materialet kommer ikke rekende av seg selv. Noen må pakke dette i konvolutter, transportere det til postkontoret og få det postlagt.  Bildet viser typisk aktivietet i den sammenhengen. Det er en ikke ubetydelig jobb som gjøres når det skal pakkes dokumenter til over 1000 medlemmer. Her er arbeidsdelingen slik: 2 -4 personer sorterer sammen alle arkene som skal legges i hver konvolutt og legger disse i bunker 2-4 peroner legger en bunke sammen med medlemsbladet i konvolutten og lukker denne og 2 -4 personer sørger for å klistre adresselapper på konvoluttene. I tillegg kommer et par personer som legger konvoluttene i esker og får disse brakt ut i en varebil for transport til postkontoret. Det går med en kveld til dette og det smaker godt med pølse og lompe etterpå.

Foto: Steinar Roland
ADR: Mekanikerveien 32, 0683 Oslo      TLF: 22 75 62 11
All kopiering av bilder eller artikler kun etter tillatelse fra NRHF. Medlemmers bruk av bilder, se egne regler