Norsk Radiohistorisk Forening
Vi er en ideell forening for radiohistorisk interesserte personer.  Foreningen ble stiftet i 1979 og har som formål å registrere, bevare og sette i stand gammelt radioutstyr det være seg sender og mottakerutstyr, Hi-Fi og audioutstyr og lignende som har eller vil få historisk interesse.  Vi har et eget medlemsblad som utkommer 4 ganger i året.  1 til 2 ganger i året holder vi en lukket auksjon for våre medlemer.

Foreningen er åpen for alle som har interesse for radioteknikk og teknologihistorie.  Vil du vite mer om foreningen og fordelene ved å være medlem, se våre medlemssider.

Siste nytt
Informasjon
  • En påminnelse om medlemskontingenten for 2018 hvor betalingsfristen var 20.april. Desverre har mange ennå ikke betalt kontingenten.
    Vil du være med videre med NRHF som medlem og fortsatt motta medlemsblad, kunne delta på auksjon og kjøpe deler og rør, imøtesees betaling av kontingenten så snart som mulig.

Neste aktiviteter
    lørdag 26. mai
    Radiohistorisk vårauksjon på Kjenn skole
    Adressen er Hasselveien 4,1470 Lørenskog

ADR: Mekanikerveien 32, 0683 Oslo      TLF: 22 75 62 11
All kopiering av bilder eller artikler kun etter tillatelse fra NRHF. Medlemmers bruk av bilder, se egne regler