Norsk Radiohistorisk Forening
Vi er en ideell forening for radiohistorisk interesserte personer.  Foreningen ble stiftet i 1979 og har som formål å registrere, bevare og sette i stand gammelt radioutstyr det være seg sender og mottakerutstyr, Hi-Fi og audioutstyr og lignende som har eller vil få historisk interesse.  Vi har et eget medlemsblad som utkommer 4 ganger i året.  2 ganger i året holder vi en lukket auksjon for våre medlemer.

Foreningen er åpen for alle som har interesse for radioteknikk og teknologihistorie.  Vil du vite mer om foreningen og fordelene ved å være medlem, se våre medlemssider.

Siste nytt
Neste aktiviteter
  tirsdag 16. februar
  Båndopptakerkurs 2 (kl. 19.00)
  Vi vil gå igjennom en TB2 og en TB62X og kanskje en TD20A. Det blir også demonstrasjon av Bulkeraser, Avmagnetiseringsstav og Magnasee. Denne kvelden legger vi vekt på elektronikken og lyddelen.

  tirsdag 01. mars
  Radiodoktor'n kommer
  Han hjelper til med reparasjoner og trimming, både på transistor og rør radioer.

  tirsdag 15. mars
  Pakkedag for HH133


ADR: Mekanikerveien 32, 0683 Oslo      TLF: 22 75 62 11
All kopiering av bilder eller artikler kun etter tillatelse fra NRHF. Medlemmers bruk av bilder, se egne regler