Norsk Radiohistorisk Forening
Vi er en ideell forening for radiohistorisk interesserte personer.  Foreningen ble stiftet i 1979 og har som formål å registrere, bevare og sette i stand gammelt radioutstyr det være seg sender og mottakerutstyr, Hi-Fi og audioutstyr og lignende som har eller vil få historisk interesse.  Vi har et eget medlemsblad som utkommer 4 ganger i året.  2 ganger i året holder vi en lukket auksjon for våre medlemer.

Foreningen er åpen for alle som har interesse for radioteknikk og teknologihistorie.  Vil du vite mer om foreningen og fordelene ved å være medlem, se våre medlemssider.

Siste nytt
Neste aktiviteter
  tirsdag 01. desember
  Pakkedag for HH 132


  tirsdag 08. desember
  Julemøte
  I Norsk Radiohistorisk Forening sine lokaler

  tirsdag 08. desember
  Rogaland radioforening har julemøte 8 desember kl. 1800
  Møte er i LEIFS RADIOSAMLING Vinninglandsvegen 106, 4387 Bjerkreim

ADR: Mekanikerveien 32, 0683 Oslo      TLF: 22 75 62 11
All kopiering av bilder eller artikler kun etter tillatelse fra NRHF. Medlemmers bruk av bilder, se egne regler