Norsk Radiohistorisk Forening
Vi er en ideell forening for radiohistorisk interesserte personer.  Foreningen ble stiftet i 1979 og har som formål å registrere, bevare og sette i stand gammelt radioutstyr det være seg sender og mottakerutstyr, Hi-Fi og audioutstyr og lignende som har eller vil få historisk interesse.  Vi har et eget medlemsblad som utkommer 4 ganger i året.  1 til 2 ganger i året holder vi en lukket auksjon for våre medlemer.

Foreningen er åpen for alle som har interesse for radioteknikk og teknologihistorie.  Vil du vite mer om foreningen og fordelene ved å være medlem, se våre medlemssider.

Siste nytt
 • Da begynner det å nærme seg vårauksjon
  Datoen er satt til lørdag 26. mai og stedet er Kjenn skole, Hasselveien 4,1470 Lørenskog


Informasjon
  Neste aktiviteter
   tirsdag 03. april
   Båndopptakerkurs i klubblokalene
   Rolf Otterbech og Frank Lewis holder kurs i båndopptakerreparasjon den 3 og 10 april. De tar for seg to Tandbergopptaker: 3500X og 9200XD. Første kvelden vil mekanikken på begge gjennomgåes (drivrem, clutcher, bremser, trekkmagnet, innslag).

   tirsdag 10. april
   Båndopptakerkurs i klubblokalene
   Rolf Otterbech og Frank Lewis holder kurs i båndopptakerreparasjon den 3 og 10 april. De tar for seg to Tandbergopptaker: 3500X og 9200XD. Kveld to tas elektronikken (biasjustering, nivåjustering, EQ-modifisering, hodejustering og bruk av MagnaSee).

   tirsdag 17. april
   NRHFs årsmøte i Mekanikerveien 32
   Møtet starter kl. 19.00 og varer til ca. 20.30. Innkalling med årsberetning og regnskap er allerede sendt ut med medlemsbladet

  ADR: Mekanikerveien 32, 0683 Oslo      TLF: 22 75 62 11
  All kopiering av bilder eller artikler kun etter tillatelse fra NRHF. Medlemmers bruk av bilder, se egne regler