Norsk Radiohistorisk Forening
Vi er en ideell forening for radiohistorisk interesserte personer.  Foreningen ble stiftet i 1979 og har som formål å registrere, bevare og sette i stand gammelt radioutstyr det være seg sender og mottakerutstyr, Hi-Fi og audioutstyr og lignende som har eller vil få historisk interesse.  Vi har et eget medlemsblad som utkommer 4 ganger i året.  2 ganger i året holder vi en lukket auksjon for våre medlemer.

Foreningen er åpen for alle som har interesse for radioteknikk og teknologihistorie.  Vil du vite mer om foreningen og fordelene ved å være medlem, se våre medlemssider.

Siste nytt
 • Ny knapp i menyen
  Vi har samlet alt som har med skjemaer under den nye knappen Skjemabank
 • NRHF har igjen blitt utsatt for vannlekkasjer
  Denne gangen er kontoret til kasserer og medlemsansvarlig rammet. Vi har vært nødt til å fjerne alt teknisk utstyr og datamaskiner fra dette området. Dette gjør at vi ikke kan betjene våre medlemmer, både gamle og nyinnmeldte inntil videre som henvender seg på email til medlemskap@nrhf.no. Vi forventer at problemet blir løst snart men inntil det skjer så ber vi om forståelse for manglende tilbakemeldinger fra foreningen!
Neste aktiviteter
  tirsdag 04. november
  Deadline for artikler til HH128


  tirsdag 11. november
  Fjernstyring av Radio
  v/Arnfinn Manders

ADR: Mekanikerveien 32, 0683 Oslo      TLF: 22 75 62 11
All kopiering av bilder eller artikler kun etter tillatelse fra NRHF. Medlemmers bruk av bilder, se egne regler