Meny
Om NRHF
Medlemsskap
Kontakt
Lover for NRHF
Styre og andre verv
Regler for bildebruk
 
Vedrørende Copyright © NRHF

Alle bilder og artikler på Norsk Radiohistorisk Forenings web-sider er foreningens eiendom og kopiering er derfor ikke tillatt uten tillatelse. Foreningens medlemmer har likevel tillatelse til å benytte et mindre antall bilder til ikke kommersielt bruk uten å søke om tillatelse. Forutsetningen er at følgende tekst medfølger bildet: "Gjengitt med tillatelse fra Norsk Radiohistorisk Forening (nnnn)". Hvor nnnn er ditt medlemsnummer. Legges bildene ut på internett må teksten ha link til http://www.nrhf.no/. Ønsker du å kopiere flere bilder (flere enn 5 stk benyttet samtidig) må du spørre. Som kommersielt bruk menes her næring (f.eks. brukthandel) eller biinntekt. D.v.s. at medlemmer kan kun benytte bildene i forbindelse med kjøp, bytte eller salg hvor hensikten er å utvide sin private antikkradio-samling.

Personer (medlemmer eller ikke) vil bli belastet med kr. 250,- for hvert ikke rettmessig bruk av NRHF bilde.

ADR: Tvetenveien 157, 0671 Oslo      TLF: 22 75 62 11
All kopiering av bilder eller artikler kun etter tillatelse fra NRHF. Medlemmers bruk av bilder, se egne regler