Bilder fra
Auksjon og loppemarked
Fielddays
Fra foreningen
Foreningen på besøk

 
Bilder fra høstauksjonen 15. oktober 2022

Bilder fra vårauksjonen 22. april 2017

Video fra auksjonen den 25. oktober 2016
Helge har laget denne videoen

Video fra auksjonen den 15. oktober 2013
Helge har laget denne videoen

Bilder fra auksjonen den 25. september 2009

Bilder fra auksjonen den 21. mars 2009

Bilder fra radiomarkedet i juni 2007

Bilder fra auksjonen den 18. juni 2006 og loppemarkedet dagen etter

Bilder fra auksjonen 22. oktober 2005

Bilder fra auksjonen 4. juni 2005

Bilder fra auksjonen 2. april 2005

Bilder fra auksjonen 30. oktober 2004

Bilder fra loppemarkedet 6. juni 2004

Bilder fra auksjonen 20. mars 2004

Bilder fra NRHF's auksjon 31. mars 2001

Bilder fra auksjonen 20 oktober 2001

Bilder fra auksjonen og loppemarkedet 3 og 4 juni 2000.

Bilder fra auksjonen 25. mars 2000 i Sandefjord.

Bilder fra NRHF auksjon 23 oktober 1999.

Bilder fra auksjonen 5. juni og loppemarkedet 6. juni 1999

Bilder fra NRHF auksjon 24 oktober 1998

ADR: Tvetenveien 157, 0671 Oslo      TLF: 22 75 62 11
All kopiering av bilder eller artikler kun etter tillatelse fra NRHF. Medlemmers bruk av bilder, se egne regler