Norsk Radiohistorie
Info
Tandberg
Norsk tv-historie
Historien om NRHF (2009)
Salve Staubo sin rapport
K. Sandbu
Litt Norsk TV-historie
NRK startet prøvesendinger på Tryvann i 1954. Til å begynnemed var dette kun et stillestående bilde en times tid daglig. Først i 1957 ble det bestemt av Stortinget at at TV skulle innføres i Norge og da med offisiell åpning i august 1960. I 1970 startet NRK med farge-TVsendinger direkteoverført fra utlandet (opprettelsen av linken til Sunne i Sverige knyttet da Norge og Sverige sammen).

Det har kun vært fem produsenter av TV'er i Norge: Klavenes, Tandberg, Radionette, Philips og RadioVisjon. Riktignok ble det p.g.a. den høy importtollen (24%) på ferdige TV'er, importert en rekke ferdige chassiser fra utlandet (med kun 10% toll) som ble montert inn i norsk produserte kabinetter. Standard (STK), Proton (Siemens), Luxor, Blaupunkt, Østfold Radio, Metz (Borge Haga A/S) , EB (Rex på lisens fra Philips), Edda Radiofabrikk (Philips chassier), David Andersen er slike bedrifter. Et av de mest typiske TV-kabinettene er nok Standard sitt Rondane. I 1960 fikk Tanberg gjennomslag for å øke denne tollen til 15%, men da Norge gikk inn i EFTA på samme tidspunkt ble tollen til EFTA-landene (S, DK, GB, CH, A, P) i løpet av et par år sterkt redusert for så å forsvinne helt. Resten av Europa la TV-fabrikker i EFTA-landene slik at det i realiteten ble tollfri import til Norge. Dette resulterte i at ren montering av importerte chassier og norske kabinetter forsvant raskt.

Klavenes Radiofabrikk var først ute med TV produksjon i Norge. Allerede i 1952 var første "Vega Televisor" ferdig (6 år før Tandberg!). Apparatet var tilpasset både 405 og 625 linjers sytem foruten en rekke lyd standarder. For å utvfikle og teste sine TV'er satte Klavenes alt i 1951 opp en liten sender (kn 4) i fabrikken i Storgaten 51 i Oslo. Rekkevidden var opp til Ekeberg og helt til Holmenkollen i motsatt retning. Tandberg og Philips kom gang med produksjon i Norge i 1958. Radionette bemerket seg ved sin TV 2 (s/hv) ved å være først ute i Europa med 110° avbøyning på billedrøret (benyttet amerikansk skjerm).


ADR: Tvetenveien 157, 0671 Oslo      TLF: 22 75 62 11
All kopiering av bilder eller artikler kun etter tillatelse fra NRHF. Medlemmers bruk av bilder, se egne regler