Skjemabank
Info
Tandberg
Radionette
Andre Norske radioprod
Skjemabank Radioutstyr
Skjemabank s/hv-TV'er
Josty Ringperm
Eksterne skjemabanker

Norske Radioprod.
Aandreas I. Krogh
Nils F. Arnesen
Askim Radiofabrikk
David-Andersen Radio A/S
Edda Radiofabrikk A/S
AS Elektrisk Bureau
Fix Radio A/S
Fredrikstad Radiofabrikk
A/S Gastor
Gjersøe, Schjetne & CO
Heftye og Frogg A/S
Illegale mottakere under krigen/hemmelige mottakere etter krigen
N. Jacobsen Elekriske Verksted A/S (Se også under NRK)
Klaveness Radiofabrikk
Kolberg, Skagmo CO
Aandreas I. Krogh
Toralf Lee Radiofabrikk
Ingeniør J. Lehmkuhl
LORENTZEN & WETTRE
G. Magnus
Nedals Radio - Oslo
Noratel
Nordstrøm & Nordstrøm
A/S Norman Radio
NOROTCO: (Norsk Radiotelegraf og Telefon Compan)
Norrøna Radio
Norsk Folkemottaker A/S, Salteurds Efterfølger
Norsk Radioindustri a/s
Norsk Rikskringkating (NRK)
Reidar Nygård
N.K.L. Norges Kooperative Landsforenings radiofabrikk
Ola Radio A/S
Omholt Engros A/S
Ommund Ommundsen
Philips
A/S Radiofon - Radiofabrikk Bergen
Radionette
Radio-Service West
Siemens Radio
Erling Skabo A/S
Standard Telefon og Kabelfabrik
Salve Staubo A/S
Stentor Radiofabrikk
Størens Radiofabrikk A/S
Telefunken (E.G.A)
Sverre Youngs radio $ elektro A/S
Tor Radiofabrikk
Wingers Elektr: Verksted
Østfold Radio (Mascot, Ekkofonkompaniet)

 
Salve Staubo A/S

Songa 1933
1933
Songa 3
1933
Songa Rekord
1934
H 5 Super 5
1934
H 6 Mesterkontroll
1935
H6P President
1936
H 7 Folkemottaker
1936
Høvding batteri folkemottager
1937
H 9 Saga Super og Edelsuper
1936
H10 Folkemottaker
1937
H11 Battermottager
1937
H12 Folkemottaker
1938
H13 Populær og de Luxe
1938
H14 Populær
1939
H15 Songa Batterisuper
1937
H16 Tempo
1939
H17 Songa Weekend
1939
H18 Galla
1940
H19 President
1940
H20 Flagg
1939
H22 Camping
1940
H24 Tempo 41
1941
H26 Camping 2
1941-46
H30 Songa 7
1944
H29 President 3
1942
H31,31 A/A2, Tempo 3
1946
H33 Saga
1948
H34 Flagg 2
1948
H36 Camping 3
1949
H38 Grand/Olympia Grand
1950
H39 Camping 4
1950
H40 spesialsuper
1952
H41 Ambassadør
1951
H42 Bølgesuper
1950
H44 Camping de luxe
1952
ADR: Tvetenveien 157, 0671 Oslo      TLF: 22 75 62 11
All kopiering av bilder eller artikler kun etter tillatelse fra NRHF. Medlemmers bruk av bilder, se egne regler