Skjemabank
Info
Tandberg
Radionette
Andre Norske radioprod
Skjemabank Radioutstyr
Skjemabank s/hv-TV'er
Josty Ringperm
Eksterne skjemabanker

Norske Radioprod.
Aandreas I. Krogh
Nils F. Arnesen
Askim Radiofabrikk
David-Andersen Radio A/S
Edda Radiofabrikk A/S
AS Elektrisk Bureau
Fix Radio A/S
Fredrikstad Radiofabrikk
A/S Gastor
Gjersøe, Schjetne & CO
Heftye og Frogg A/S
Illegale mottakere under krigen/hemmelige mottakere etter krigen
N. Jacobsen Elekriske Verksted A/S (Se også under NRK)
Klaveness Radiofabrikk
Kolberg, Skagmo CO
Aandreas I. Krogh
Toralf Lee Radiofabrikk
Ingeniør J. Lehmkuhl
LORENTZEN & WETTRE
G. Magnus
Nedals Radio - Oslo
Noratel
Nordstrøm & Nordstrøm
A/S Norman Radio
NOROTCO: (Norsk Radiotelegraf og Telefon Compan)
Norrøna Radio
Norsk Folkemottaker A/S, Salteurds Efterfølger
Norsk Radioindustri a/s
Norsk Rikskringkating (NRK)
Reidar Nygård
N.K.L. Norges Kooperative Landsforenings radiofabrikk
Ola Radio A/S
Omholt Engros A/S
Ommund Ommundsen
Philips
A/S Radiofon - Radiofabrikk Bergen
Radionette
Radio-Service West
Siemens Radio
Erling Skabo A/S
Standard Telefon og Kabelfabrik
Salve Staubo A/S
Stentor Radiofabrikk
Størens Radiofabrikk A/S
Telefunken (E.G.A)
Sverre Youngs radio $ elektro A/S
Tor Radiofabrikk
Wingers Elektr: Verksted
Østfold Radio (Mascot, Ekkofonkompaniet)

 
Radionette

R2 Reiseapparat
1926
R3
1927
R4 Verdensmottageren
1929
Konsert
1930
Salon
1931
Elite 2 v
1931
Elite 3
1931
RG 1 Radiogrammofon
1932
R5 Verdensmottageren
1932
Kompass (nett)
1934
Europamottageren
1933
Verdenssuperen (nett)
1935
Verdenssuperen (batteri)
1936
RG II Verdensmottageren med automatisk plateskiftende grammofon
1936
R8 Verdensmottager
1936
Jubileumssuper
1937
Verdensmottageren
1938
Alle land
1939
NRK batterisuper m. 1 rør
1940
NRK batterisuper D11rør
1940
Heimskringla
1940
Havsuperen (batteri)
1941
Verdensmottaker (batteri)
1942
Forum
1943
Frihetssuperen 1 og 2
1946
Auditorium (batteri)
1946
Auditorium (luksus)
1947
B - modell
1947
Symfoni
1948
Symfoni (luksus)
1949
Solist/Solist 2
1949
Kurér (rette hjørner)
1950
Kurér (runde hjørner)
1950
Kurér (spesialmottaker)
Symfoni super Dx og Studio/Studio System
1951
Frihetssuper 3
1952
Junior
1953
Jubileumssuper uten og med FM
1953
Menuett 497001/652602
1954
Symfoni 3D
1956
Kvartett HI-FI
1957
Duett 2 hi-fi
1957
Menuett
1958-63
Kurér transi
1958
Combi
1958
Kvartett Hi-Fi
1960
Duett hi-fi
1960
Symfoni HI-FI
1960
Kurér Auto
1960
Kurér Transauto
1960
Combi Star
1960
Kurér transi FM
1961
Kvintett hifi mono seksjon
1961
Kvintett hifi stereo seksjon
1961-66
Duett HI-FI 955001
1962-65
Duett hifi seksjon med høyttafon, 957001
1962
Menuett 1962
1962
Symfoni Stereo Seksjon
1962
Symfoni Stereo hi-fi
1963
Menuett FM seksjon
1963
Kurer Auto FM
1964
Combi 2-speed
1964
Radiovisjon uten (1964) og med FM (1965)
1964
Kurér FM
1965
Symfoni HI-FI stereo nr.1 310 001
1965
Kvintett HI-FI mono
1965
Combi FM
1965
Radiolux
1965
Duett hi-fi seksjon 6, 1,349 001
1966
Kvintett HIFi stereo
1967
Radiolux Radiogrammofon
1967
Explorer FM Auto Super DX
1967
Kurér Auto Matic
1967
Soundmaster hi-fi stereo
1968/69
FM Soundmaster 45/45 de Luxe
1969
Soundmaster 50
1969
Kurér 501
1969
Menuett 2 med FM
1969
Hi-finette FM
1969
Kurér 1001 FM
1969
Soundmaster 25
1970-72
Soundrecorder FM "4-track" (med kasette)
1970/71
Menuett 2000
1971
Duett 3000
1971
Explorer FM International
1971
Soundmaster 75
1971
Soundmaster 80
1972
Soundmaster 40/40C (med kasette)
1973
Kurér 1010
1973
Kurér Cassette
1973
Kurér 630C (med kasette)
1973
Soundmaster 65/65 de Luxe
1974
Soundmaster 240G (med grammofon)
1974
Soundmaster 65 / 65 de Luxe
1974-76
Soundmaster 340GC (med grammofon og kasette)
1975
ADR: Tvetenveien 157, 0671 Oslo      TLF: 22 75 62 11
All kopiering av bilder eller artikler kun etter tillatelse fra NRHF. Medlemmers bruk av bilder, se egne regler